GÓP Ý X

Nội dung

Mã bảo mật

LIÊN HỆ X

Hotline 19008198

Hỗ trợ giải đáp tất cả thắc mắc về các khóa học cách học và cách nộp học phí trên ViettelStudy

Vi tuong lai
.

CHUYÊN ĐỀ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TRƯỚC CM T8.1945

Thông qua các bài giảng của GS.TS Nguyễn Thị Côi, các em sẽ tìm hiểu về giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước. Các bài giảng bắt đầu với tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất với sự kiệt quệ do quá trình khai thác thuộc địa quá mức của Thực dân Pháp. Sau đó là bài giảng về các phong trào cách mạng trong từng giai đoạn như 1919 - 1925, 1924 - 1930, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, 1936 -1939 và cuộc vận động giải phóng dân tộc với sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn 1939 - 1945.

DANH SÁCH BÀI HỌC

DIỄN ĐÀN HỎI ĐÁP