XÁC NHẬN LÀM BÀI THI

Đề thi thử Đại học môn Sinh học lần 02 năm 2013 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Thời gian: 90 phút