Thông tin tài liệu
Slide giới thiệu hệ thống ViettelStudy
Slide giới thiệu hệ thống ViettelStudy
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)
(3 đánh giá)
Nghiệp vụ VTS Khối: chuyenmon 79 lượt đọc
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 23:00 12/04 - 22:05 13/04
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập
Giới thiệu

Slide bài giảng giới thiệu về hệ thống ViettelStudy cho giáo viên.