Thông tin tài liệu
Slide đào tạo ứng dụng ViettelStudy vào dạy học trực tuyến
Slide đào tạo ứng dụng ViettelStudy vào dạy học trực tuyến
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)
(5 đánh giá)
VIETTELSTUDY.VN Khối: chuyenmon 253 lượt đọc
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 23:00 12/04 - 22:05 13/04
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập
Giới thiệu

Dưới đây là slide đào tạo.