Thông tin tài liệu
SLIDE ĐÀO TẠO - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
SLIDE ĐÀO TẠO - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)
(0 đánh giá)
PORTAL Khối: chuyenmon 16 lượt đọc
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 09:46 10/08 - 08:46 01/02
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập
Giới thiệu

Dưới đây là slide đào tạo, hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử giáo dục. Slide ngắn gọn này sẽ giúp các thầy cô nắm được các thao tác cơ bản của hệ thống.