Đề thi thử Đại học môn Toán Đợt 2 Tháng 6 năm 2014, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hợp tác cùng ViettelStudy. Thầy Từ Hữu Sơn ra đề.

90 phút

Kì thi: Thi đại học

Trạng thái: Đang diễn ra

Thời gian: 09:54 03/07 - 08:54 31/07

Số câu:

0 câu

Khối lớp:

12

Môn học:

Toán học

Đề được tạo bởi ViettelStudy

Đánh giá: 
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)
- từ 0 đánh giá
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập