Đề thi PDF

90 phút

Kì thi: Kỳ thi thử đầu vào môn toán lớp 10 năm học 2018 - 2019

Trạng thái: Đã kết thúc

Thời gian: 18:36 10/07 - 17:36 31/08

Số câu:

54 câu

Khối lớp:

10

Môn học:

Toán học

Đề được tạo bởi Lê Khắc Chính

Đánh giá: 
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)
- từ 0 đánh giá
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập

Kỳ thi thử đầu vào môn toán lớp 10 năm học 2018 - 2019