Thông tin chuyên đề
Bài 3. LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
Bài 3. LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)

(1 đánh giá)

4 Bài học 39 lượt học Môn: Tin học Khối: 11
Kiến thức:Hiểu được thông tin phân cấp trên đĩa.Nắm được các thao tác với tệp và thư mục. Kĩ năng:Thành thạo các thao tác: xem, tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép… tệp và thư mục. Biết sử dụng nút phải ...
Trạng thái: Đã kết thúc
Thời gian: 16:03 20/05 - 15:03 21/09
Giáo viên: Huỳnh Quang Vũ
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập