Thông tin chuyên đề
Bài 4. MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC TRONG WINDOWS
Bài 4. MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC TRONG WINDOWS
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)

(6 đánh giá)

3 Bài học 46 lượt học Môn: Tin học Khối: 11
Kiến thức:Hiểu được khái niệm đường tắt. Kĩ năng:Biết khởi động và kết thúc chương trình. Biết tạo đường tắt. Nắm được một số tính năng khác trong windows: Mở tài liệu mới mở gần đây, tìm tệp và thư ...
Trạng thái: Đã kết thúc
Thời gian: 16:03 20/05 - 15:03 21/09
Giáo viên: Huỳnh Quang Vũ
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập