Thông tin chuyên đề
Bài 5. CONTROL PANEL VÀ VIỆC THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG
Bài 5. CONTROL PANEL VÀ VIỆC THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)

(0 đánh giá)

3 Bài học 37 lượt học Môn: Tin học Khối: 11
Kiến thức:Hiểu được một số chức năng của Control Panel;Nắm được nội dung của một số thiết đặt hệ thống đơn giản.Kĩ năng:Làm chủ các thao tác với chuộtLàm việc trong môi trường windows, phân biệt được ...
Trạng thái: Đã kết thúc
Thời gian: 16:03 20/05 - 15:03 21/09
Giáo viên: Huỳnh Quang Vũ
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập