Thông tin chuyên đề
Hướng dẫn Giáo viên tạo Kỳ thi, Bài kiểm tra
Hướng dẫn Giáo viên tạo Kỳ thi, Bài kiểm tra
(Chỉ thành viên mới được phép đánh giá)

(14 đánh giá)

1 Bài học 660 lượt học Môn: VIETTELSTUDY.VN Khối: chuyenmon
Hướng dẫn Giáo viên thao tác tạo kỳ thi, cách xây dựng các đề thi, đề kiểm tra
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 10:00 18/09 - 09:39 31/12
Giáo viên: ViettelStudy
(Bạn chưa đăng nhập) Đăng nhập