Tìm theo
Lớp
Môn học
Khóa học Xem thêm
100.000 đ
Tự luyện Tiếng Anh lớp 10 (hệ 7 năm)
(41 đánh giá)
15 Chuyên đề 2299 lượt học Tiếng Anh
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
100.000 đ
Tự luyện môn Tiếng Anh lớp 12
(28 đánh giá)
18 Chuyên đề 1969 lượt học Tiếng Anh
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
100.000 đ
Tự luyện môn Toán lớp 12
(21 đánh giá)
7 Chuyên đề 1381 lượt học Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
100.000 đ
Tự luyện Tiếng Anh lớp 11
(26 đánh giá)
10 Chuyên đề 1052 lượt học Tiếng Anh
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
100.000 đ
Tự luyện Toán học lớp 10
(20 đánh giá)
8 Chuyên đề 549 lượt học Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
100.000 đ
Tự luyện Hóa học 12
(3 đánh giá)
9 Chuyên đề 525 lượt học Hóa học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
100.000 đ
Tự luyện môn Toán lớp 11
(7 đánh giá)
8 Chuyên đề 469 lượt học Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
100.000 đ
Tự luyện Vật lý lớp 12
(3 đánh giá)
7 Chuyên đề 422 lượt học Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Chuyên đề Xem thêm
Ngữ âm
Ngữ âm
(44 đánh giá)
2 Bài học 1618 lượt học
     
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Ngữ âm
Ngữ âm
(30 đánh giá)
2 Bài học 1161 lượt học
Tiếng anh - lớp 12
   
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Hàm số
Hàm số
(22 đánh giá)
6 Bài học 1077 lượt học
Toán học - lớp 12
Ôn luyện chủ đề Hàm số
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Ngữ âm
Ngữ âm
(18 đánh giá)
2 Bài học 747 lượt học
   
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Hàm số    
Hàm số    
(18 đánh giá)
11 Bài học 432 lượt học
     
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Este-lipit
Este-lipit
(8 đánh giá)
2 Bài học 372 lượt học
Hóa học - lớp 12
Chủ đề Este - Lipit
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
(10 đánh giá)
9 Bài học 351 lượt học
Toán học - lớp 11
  
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Dao động cơ
Dao động cơ
(6 đánh giá)
6 Bài học 340 lượt học
Vật lý - lớp 12
Ôn luyện theo chủ đề Dao động cơ
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Lớp học tương tác Xem thêm
Bài học trực tuyến test 4 sáng 10.10
Miễn phí
Bài học trực tuyến test 4 sáng 10.10
Giáo viên: Đỗ Đại Quân

Kĩ năng yêu cầu: Không

Trạng thái: Đã kết thúc
Lớp Học trực tuyến 01
Miễn phí
Lớp Học trực tuyến 01
Kĩ năng yêu cầu: Không yêu cầu

Trạng thái: Đã kết thúc
Bài học trực tuyến 14.10 lần 2
Miễn phí
Bài học trực tuyến 14.10 lần 2
Giáo viên: Đỗ Đại Quân

Kĩ năng yêu cầu: không

Trạng thái: Đã kết thúc
Bài học trực tuyến 14.10 lần 1
Miễn phí
Bài học trực tuyến 14.10 lần 1
Giáo viên: Đỗ Đại Quân

Kĩ năng yêu cầu: Không

Trạng thái: Đã kết thúc
Bài học trực tuyến chiều 13.10 lần 2
Miễn phí
Bài học trực tuyến chiều 13.10 lần 2
Giáo viên: Đỗ Đại Quân

Kĩ năng yêu cầu: không

Trạng thái: Đã kết thúc
Bài học trực tuyến chiều 13.10
Miễn phí
Bài học trực tuyến chiều 13.10
Giáo viên: Đỗ Đại Quân

Kĩ năng yêu cầu: Không

Trạng thái: Đã kết thúc
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ HDDT
Miễn phí
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ HDDT
Kĩ năng yêu cầu: không

Trạng thái: Đã kết thúc
interview job in english
Miễn phí
interview job in english
Giáo viên: Đỗ Đại Quân

Kĩ năng yêu cầu: không yêu cầu

Trạng thái: Đã kết thúc
Kỳ thi Xem thêm
Tự luyện: Ôn tập kiểm tra học kỳ môn Vật lý lớp 11
(2 đánh giá)
1 Đề thi 73 lượt thi Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 17:00, 01/05 - 23:59 - 31/12
Tự luyện: Thi thử THPT Quốc gia môn Toán
(0 đánh giá)
1 Đề thi 38 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 15:15, 01/02 - 23:10 - 31/12
Tự luyện: Ôn thi học kỳ môn Toán lớp 12
(0 đánh giá)
2 Đề thi 24 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 15:05, 01/02 - 23:52 - 31/12
Tự luyện: Kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 12
(0 đánh giá)
7 Đề thi 24 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 17:33, 31/01 - 17:29 - 31/12
Tự luyện: Ôn tập kiểm tra học kỳ môn Sinh học lớp ...
(3 đánh giá)
2 Đề thi 21 lượt thi Sinh học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 10:01, 02/05 - 23:59 - 31/12
Tự luyện: Ôn thi học kỳ môn Sinh học lớp 12
(1 đánh giá)
2 Đề thi 18 lượt thi Sinh học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 14:12, 03/02 - 23:12 - 31/12
Tự luyên: Ôn thi học kỳ môn Lịch sử lớp 12
(3 đánh giá)
2 Đề thi 17 lượt thi Lịch sử
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 12:00, 29/04 - 23:49 - 31/12
Tự luyện: Thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học
(1 đánh giá)
1 Đề thi 16 lượt thi Hóa học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 11:02, 03/02 - 23:52 - 31/12
Đề thi Xem thêm
Đề số 3
3.000 đ
Đề số 3
(3 đánh giá)
60 phút 591 lượt thi
    
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Ôn tập học kỳ II: Đề số 01
3.000 đ
Ôn tập học kỳ II: Đề số 01
(7 đánh giá)
60 phút 294 lượt thi
    
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đề số 2
3.000 đ
Đề số 2
(2 đánh giá)
60 phút 205 lượt thi
  
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Ôn tập học kỳ I: Đề số 01
3.000 đ
Ôn tập học kỳ I: Đề số 01
(3 đánh giá)
60 phút 130 lượt thi
   
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Ôn tập học kỳ 1: Đề số 01
3.000 đ
Ôn tập học kỳ 1: Đề số 01
(0 đánh giá)
60 phút 120 lượt thi
    
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Kiểm tra học kỳ I: Đề số 02
3.000 đ
Kiểm tra học kỳ I: Đề số 02
(3 đánh giá)
45 phút 111 lượt thi
    
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Ôn tập học kỳ II: Đề số 01
3.000 đ
Ôn tập học kỳ II: Đề số 01
(4 đánh giá)
60 phút 79 lượt thi
    
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Ôn tập học kỳ I: Đề số 01
Miễn phí
Ôn tập học kỳ I: Đề số 01
(1 đánh giá)
60 phút 73 lượt thi
    
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Tài liệu Xem thêm
Slide giới thiệu hệ thống ViettelStudy
Miễn phí
Slide giới thiệu hệ thống ViettelStudy
(3 đánh giá)
199 lượt đọc
Slide bài giảng giới thiệu về hệ thống ViettelStudy cho giáo viên.
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chi tiết ViettelStudy
Miễn phí
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chi tiết ViettelStudy
(1 đánh giá)
191 lượt đọc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết Mạng xã hội học tâp trực tuyến ViettelStudy
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(1 đánh giá)
66 lượt đọc
Thể tích khối đa diện
Giáo viên: Huỳnh Chí Hào
BÀI HỌC CHIA SỐ PHỨC - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
BÀI HỌC CHIA SỐ PHỨC - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
(0 đánh giá)
51 lượt đọc
BÀI HỌC CHIA SỐ PHỨC - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 10 MÔN TOÁN
Miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 10 MÔN TOÁN
(1 đánh giá)
43 lượt đọc
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN HỌC KỲ II KHỐI 10 NĂM HỌC 2017-2018 CÓ KÈM ĐÁP ÁN
Giáo viên: Phan Văn Khích
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(4 đánh giá)
42 lượt đọc
bài tập chương 2 tuần 1 
Giáo viên: Hoàng Văn Hùng
Khóa học: Ôn tập toán 10
Đơn vị Xem thêm
Trường THPT Quốc Học Huế
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế
Địa chỉ: 12 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Email: thpt.qh@hue.edu.vn
Điện thoại: 0914019173
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Email: sgdvinhphuc@edu.viettel.vn
Điện thoại: Chưa cập nhật
Trung tâm GDTX Châu Thành
Trung tâm GDTX Châu Thành
Địa chỉ: KP 2
Email: TTGDTXChauThanh@bentre.edu.vn
Điện thoại: 3894746
Trung tâm GDTX Bình Đại
Trung tâm GDTX Bình Đại
Địa chỉ: Bình Hòa
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: 3891076
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mỏ Cày Nam
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mỏ Cày Nam
Địa chỉ: KP 1 Thị Trấn Mỏ Cày- huyện Mỏ Cày Nam- tỉnh Bến Tre
Email: ttgdtxmocay@bentre.edu.vn
Điện thoại: 3841731
Trung tâm GDTX huyện Ba Tri
Trung tâm GDTX huyện Ba Tri
Địa chỉ: KP 2
Email: ttgdtxbatri@bentre.edu.vn
Điện thoại: 3850324
Trung tâm GDTX Thạnh Phú
Trung tâm GDTX Thạnh Phú
Địa chỉ: Ấp Thạnh Quí, Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, Bến Tre
Email: ttgdtxthanhphu@bentre.edu.vn
Điện thoại: 3878219
Trung tâm GDTX Chợ Lách
Trung tâm GDTX Chợ Lách
Địa chỉ: Ấp Đại An - xã Hòa Nghĩa
Email: TTGDTXChoLach@bentre.edu.vn
Điện thoại: 3871802
Hỏi đáp Xem thêm
Gửi câu hỏi mới
Khóa học tiêu biểu