Tìm kiếm theo
Lớp
Môn học
Khóa học Xem thêm
5.000 đ
Nghiệp vụ Kidy
(0 đánh giá)
0 Chuyên đề 2 lượt học Nghiệp vụ VTS
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Giáo viên demo 3
Miễn phí
Khóa tham luận giải pháp giáo dục
(0 đánh giá)
0 Chuyên đề 0 lượt học Giáo dục công dân
Trạng thái: Đang diễn ra
Miễn phí
Lớp học test
(0 đánh giá)
1 Chuyên đề 0 lượt học Nghiệp vụ VTS
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: GV demo 2
Miễn phí
Dao tao
(0 đánh giá)
1 Chuyên đề 1 lượt học Công nghệ
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: GV demo 2
100.000 đ
KH test đã mua
(0 đánh giá)
1 Chuyên đề 0 lượt học Toán học
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: MAINT
600 đ
KH bán lẻ toán 1
(0 đánh giá)
2 Chuyên đề 1 lượt học Toán học
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: GV demo 2
10.000 đ
demo toan lop 3
(0 đánh giá)
0 Chuyên đề 0 lượt học Toán học
Trạng thái: Đã kết thúc
4.000 đ
Toán lớp 9
(0 đánh giá)
1 Chuyên đề 1 lượt học Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Lê Khắc Chính
Chuyên đề Xem thêm
Chuyên đề thường
Miễn phí
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 1 lượt học
tai lieu
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: Dao tao
Chuyên đề thường
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 0 lượt học
sfsđs
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: MAINT
Khóa học: KH test đã mua
Chuyên đề video dạng sub
100 đ
Chuyên đề video dạng sub
(0 đánh giá)
0 Bài học 0 lượt học
dhdh
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH bán lẻ toán 1
Chuyên đề thường
100 đ
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 1 lượt học
fhfh
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH bán lẻ toán 1
Chuyên đề thường
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 2 lượt học
fhfgt
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH toán lớp 1
Chuyên đề thường
Miễn phí
Chuyên đề thường
(1 đánh giá)
1 Bài học 5 lượt học
Chi số có nhiều chữ số
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Lê Khắc Chính
Khóa học: Toán Lớp 4
Chuyên đề thường
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 1 lượt học
căn bậc 2
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Lê Khắc Chính
Khóa học: Toán lớp 9
Chủ đề không được để trống
Miễn phí
Chủ đề không được để trống
(0 đánh giá)
1 Bài học 0 lượt học
Giới thiệu chuyên đề
Trạng thái: Đã kết thúc
Lớp học tương tác Xem thêm
Test dịch vụ
Miễn phí
Test dịch vụ
Giáo viên: GV demo 2

Kĩ năng yêu cầu: Test dịch vụ

Trạng thái: Đã kết thúc
PHTT 13.7
100 đ
PHTT 13.7
Giáo viên: GV demo 2

Kĩ năng yêu cầu: cộng trừ

Trạng thái: Đã kết thúc
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ HDDT
Miễn phí
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ HDDT
Kĩ năng yêu cầu: không

Trạng thái: Đã kết thúc
PHT 23.6
PHT 23.6
Giáo viên: gvsang

Kĩ năng yêu cầu: SDGSDG

Trạng thái: Đã kết thúc
PHTT 23.6 có giá
15.000 đ
PHTT 23.6 có giá
Giáo viên: gvsang

Kĩ năng yêu cầu: zsfasf

Trạng thái: Đã kết thúc
PHTT free 23.6
Miễn phí
PHTT free 23.6
Giáo viên: gvsang

Kĩ năng yêu cầu: dâs

Trạng thái: Đã kết thúc
interview job in english
Miễn phí
interview job in english
Giáo viên: Đỗ Đại Quân

Kĩ năng yêu cầu: không yêu cầu

Trạng thái: Đã kết thúc
Khóa học tiếng anh cho người đi làm
Miễn phí
Khóa học tiếng anh cho người đi làm
Giáo viên: Đỗ Đại Quân

Kĩ năng yêu cầu: không yêu cầu

Trạng thái: Đã kết thúc
Kỳ thi Xem thêm
6.000 đ
Kỳ thi thử đầu vào môn toán lớp 10 năm học 2018 - ...
(0 đánh giá)
1 Đề thi 0 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Lê Khắc Chính
Thời gian: 18:36, 10/07 - 17:36 - 31/08
Miễn phí
Toán lớp 6
(0 đánh giá)
1 Đề thi 2 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đã kết thúc
Thời gian: 16:20, 10/07 - 16:15 - 11/07
Miễn phí
Đề thi tuyển Viettel
(0 đánh giá)
1 Đề thi 0 lượt thi Công nghệ
Trạng thái: Đã kết thúc
Thời gian: 12:52, 09/07 - 11:52 - 14/07
2.000 đ
ÔN LUYỆN HÈ MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12
(0 đánh giá)
1 Đề thi 20 lượt thi Tiếng Anh
Trạng thái: Đang diễn ra
Thời gian: 14:54, 06/07 - 13:54 - 30/11
Tự luyện: Ôn thi học kỳ môn Lịch sử lớp 12
(0 đánh giá)
2 Đề thi 0 lượt thi Lịch sử
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 10:18, 04/07 - 23:59 - 31/12
Tự luyện: Ôn thi học kỳ môn Tiếng Anh lớp 12
(0 đánh giá)
6 Đề thi 0 lượt thi Tiếng Anh
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:41, 04/07 - 23:59 - 31/12
100.000 đ
Toán lớp 10
(0 đánh giá)
1 Đề thi 0 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: Hồ Bình
Thời gian: 16:27, 03/07 - 15:27 - 04/07
Miễn phí
Toán học lớp 1
(0 đánh giá)
1 Đề thi 3 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: Hồ Bình
Thời gian: 17:33, 02/07 - 16:33 - 05/07
Đề thi Xem thêm
Đề thi thường
Đề thi thường
(0 đánh giá)
10 phút 2 lượt thi
Test đề thi kidy
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Giáo viên demo 3
Khóa học: Nghiệp vụ Kidy
Đề thi ngân hàng câu hỏi
Miễn phí
Đề thi ngân hàng câu hỏi
(0 đánh giá)
10 phút 0 lượt thi
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH bán lẻ toán 1
Đề thi PDF
100 đ
Đề thi PDF
(0 đánh giá)
10 phút 0 lượt thi
tủtu
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH bán lẻ toán 1
Đề thi thường
100 đ
Đề thi thường
(0 đánh giá)
10 phút 1 lượt thi
fhdf
Trạng thái: Đã kết thúc
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH bán lẻ toán 1
Đề thi thường
Đề thi thường
(0 đánh giá)
10 phút 0 lượt thi
toán lớp 3
Trạng thái: Đã kết thúc
Khóa học: demo toan lop 3
Đề thi PDF
Đề thi PDF
(0 đánh giá)
90 phút 0 lượt thi
Kỳ thi thử đầu vào môn toán lớp 10 năm học 2018 - 2019
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Lê Khắc Chính
Đề thi thường
Miễn phí
Đề thi thường
(1 đánh giá)
10 phút 2 lượt thi
Đề toán lớp 6
Trạng thái: Đã kết thúc
Kỳ thi: Toán lớp 6
CNTT
Miễn phí
CNTT
(0 đánh giá)
10 phút 0 lượt thi
Tuyển nhân viên CNTT
Trạng thái: Đã kết thúc
Tài liệu Xem thêm
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
Hội thảo ngành giáo dục
Tài liệu của tôi
Miễn phí
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
tai lieu
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: Dao tao
Tài liệu của tôi
100 đ
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
fhdfh
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH bán lẻ toán 1
Tài liệu 1
Tài liệu 1
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
DEMO
Giáo viên: Hồ Bình
Tài liệu của tôi
Tài liệu của tôi
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
Ôn tập toán lớp 8
Khóa học: Ôn Tập Toán
Tài liệu của tôi tet
Miễn phí
Tài liệu của tôi tet
(0 đánh giá)
0 lượt đọc
dgsdg
Giáo viên: gvsang
Slide giới thiệu hệ thống ViettelStudy
Miễn phí
Slide giới thiệu hệ thống ViettelStudy
(3 đánh giá)
76 lượt đọc
Slide bài giảng giới thiệu về hệ thống ViettelStudy cho giáo viên.
Đơn vị Xem thêm
Trường Tiểu học Mỹ An A
Địa chỉ: ấp Hòa Long
Email: c1myaa.mt.vlg@gmail.com
Điện thoại: 02703849034
THPT Green City Academy
Địa chỉ: Cụm 13, thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Email: thpt_greencity_academy@gmail.com
Điện thoại: 0987654321
Trung tâm GDTX huyện Tịnh Biên
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Trường THPT huyện Tịnh Biên
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Trường Tiểu học Tích Sơn
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Trường Tiểu học Thanh Trù
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Trường Tiểu học Ngô Quyền
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Trường Tiểu học Liên Minh
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Email: Chưa cập nhật
Điện thoại: Chưa cập nhật
Người dùng Xem thêm
TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN B
TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN B
Email:
c2namphuongtienB-cm@hanoiedu.vn
Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hoà B
Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hoà B
Email:
lan-thanhhoa-ththuannghiahoab@edu.viettel.vn
Trường TH Hoà Thành
Trường TH Hoà Thành
Email:
c1hoathanh@laivung.edu.vn
Trường THCS CHUYÊN MỸ
Trường THCS CHUYÊN MỸ
Email:
hanoi-phuxuyen-thcschuyenmy@edu.viettel.vn
Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Email:
nguyenthivinhha@pas.edu.vn
Số điện thoại:
0982379493
Trường:
Trường Tiểu học - THCS Pascal
Phòng:
Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm
Sở:
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nguyễn Thị Trìu Mến
Nguyễn Thị Trìu Mến
Địa chỉ:
ha noi
Email:
mennt@ngs.edu.vn
Số điện thoại:
0984033465
Trường:
Trường Tiểu học Newton
Phòng:
Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm
Sở:
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nguyễn Thị Thịnh
Nguyễn Thị Thịnh
Email:
thinhtc.btl@gmail.com
Số điện thoại:
0976878983
Trường:
Trường Tiểu học Thượng Cát
Phòng:
Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm
Sở:
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Lê Thị Thu Hà
Lê Thị Thu Hà
Email:
lethithuha7773@gmail.com
Số điện thoại:
0989994148
Trường:
Trường THCS Xuân Đỉnh
Phòng:
Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm
Sở:
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Hỏi đáp Xem thêm
Gửi câu hỏi mới
Khóa học tiêu biểu