OK
Tìm kiếm theo
Lớp
Môn học
Lọc thời gian
Lọc theo miễn phí/mất phí
Chuyên đề
Chuyên đề thường
Miễn phí
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 3 lượt học
cd
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH 22/6 s1
Chuyên đề thường
Miễn phí
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 2 lượt học
cdt
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH 22/6 s1
Chuyên đề video dạng sub
Miễn phí
Chuyên đề video dạng sub
(0 đánh giá)
2 Bài học 1 lượt học
cd
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH 22/6 s1
Chuyên đề thường
Miễn phí
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 4 lượt học
cdt
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: GV demo 2
Khóa học: KH 22/6 s1
Chuyên đề thường
Miễn phí
Chuyên đề thường
(0 đánh giá)
1 Bài học 2 lượt học
1234
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: GV demo 2
Những điều cần biết về đào tạo trực tuyến (E-learning)
Miễn phí
Những điều cần biết về đào tạo trực tuyến (E-learn...
(4 đánh giá)
5 Bài học 92 lượt học
Chuyên đề cung cấp các kiến thức đào tạo trực tuyến cho giáo viên.
Trạng thái: Đang diễn ra
Kinh nghiệm ứng dụng ViettelStudy vào hỗ trợ dạy học trực tuyến
Miễn phí
Kinh nghiệm ứng dụng ViettelStudy vào hỗ trợ dạy h...
(0 đánh giá)
3 Bài học 26 lượt học
Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong các nội dung về hướng dẫn sử dụng ViettelStudy. Bây giờ, cùng trao đổi và thảo luận về việc ứng dụng ViettelStudy vào hỗ trợ công tác dạy - học trực tuyến tại đơn ...
Trạng thái: Đang diễn ra
Mở đầu khóa học và hướng dẫn khai thác nội dung bài học
Miễn phí
Mở đầu khóa học và hướng dẫn khai thác nội dung bà...
(4 đánh giá)
2 Bài học 126 lượt học
Giới thiệu tổng quan về E-learning và sự phát triển của E-learning trong giáo dục trực tuyến.
Trạng thái: Đang diễn ra
Khóa học tiêu biểu