Tìm kiếm theo
Lớp
Môn học
Lọc thời gian
Kỳ thi
10.000 đ
HH Đề thi ôn luyện vật lý 1
(1 đánh giá)
1 Đề thi 0 lượt thi Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Đơn vị:
Thời gian: 15:35, 30/04 - 14:26 - 31/05
Miễn phí
Kiểm tra 15 phút (Lớp 10/13)
(1 đánh giá)
1 Đề thi 29 lượt thi Tin Học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Huỳnh Quang Vũ
Đơn vị:
Thời gian: 21:00, 01/05 - 20:56 - 30/05
10.000 đ
Thi THPT Quốc gia 2018 - Môn Tiếng Anh - Giảng vi...
(1 đánh giá)
1 Đề thi 73 lượt thi Tiếng anh
Trạng thái: Đang diễn ra
Đơn vị:
Thời gian: 20:25, 12/04 - 00:00 - 31/12
5.000 đ
ôn tập hóa lớp 11 HHT
(1 đánh giá)
1 Đề thi 4 lượt thi Hóa học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Chu Trọng Trung
Đơn vị:
Thời gian: 16:00, 24/04 - 15:45 - 31/05
10.000 đ
Thi thử THPT Quốc Gia - Môn Toán
(1 đánh giá)
1 Đề thi 5 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Đơn vị:
Thời gian: 16:41, 08/05 - 15:00 - 31/07
5.000 đ
Thi thử THPT Quốc gia lần 1
(1 đánh giá)
1 Đề thi 4 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: Phạm Thành Trung
Đơn vị:
Thời gian: 18:54, 15/05 - 17:54 - 15/06
Miễn phí
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKII - KHỐI 9
(1 đánh giá)
1 Đề thi 22 lượt thi Tin Học
Trạng thái: Đang diễn ra
Đơn vị:
Thời gian: 23:07, 13/04 - 22:40 - 14/04
Miễn phí
Đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2018 - Môn Toán
(1 đánh giá)
1 Đề thi 5 lượt thi Toán học
Trạng thái: Đang diễn ra
Đơn vị:
Thời gian: 14:10, 04/05 - 23:55 - 31/05
Khóa học tiêu biểu