Tìm kiếm theo
Lớp
Môn học
Lọc thời gian
Lọc theo miễn phí/mất phí
Kỳ thi
Thi đại học
(2 đánh giá)
462 Đề thi 447 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:21, 15/12 - 20:20 - 18/07
Thi THPT Quốc Gia 2015
(1 đánh giá)
192 Đề thi 269 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 17:20, 14/12 - 20:20 - 18/07
Thi vào lớp 10
(1 đánh giá)
301 Đề thi 256 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:21, 15/12 - 20:20 - 18/07
Đề thi học sinh giỏi
(0 đánh giá)
642 Đề thi 247 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:22, 15/12 - 20:20 - 18/07
Thi THPT Quốc Gia 2016
(1 đánh giá)
54 Đề thi 194 lượt thi Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 14:56, 18/12 - 20:20 - 18/07
Tự luyện: Ôn tập kiểm tra học kỳ môn Vật lý lớp 11
(3 đánh giá)
1 Đề thi 106 lượt thi Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 17:00, 01/05 - 23:59 - 31/12
Thi tốt nghiệp
(0 đánh giá)
118 Đề thi 67 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:23, 15/12 - 20:20 - 18/07
Thi vào lớp 6
(0 đánh giá)
19 Đề thi 56 lượt thi Khác, Âm nhạc, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Lịch sử, Mỹ thuật, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:22, 15/12 - 20:20 - 18/07
Khóa học tiêu biểu