Tìm kiếm theo
Lớp
Môn học
Lọc thời gian
Lọc theo miễn phí/mất phí
Kỳ thi
Miễn phí
Tự luyện: Ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử lớp 9
(351 đánh giá)
46 Đề thi 27858 lượt thi Lịch sử
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 22:58, 25/03 - 23:58 - 26/03
Miễn phí
Tự luyện: Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh lớp 9
(26 đánh giá)
65 Đề thi 11384 lượt thi Tiếng Anh
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 23:04, 16/05 - 23:04 - 31/12
Đề thi học sinh giỏi
(1 đánh giá)
642 Đề thi 1713 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:22, 15/12 - 20:20 - 18/07
Miễn phí
Tự luyện: Ôn thi vào lớp 10 môn Địa lý lớp 9
(9 đánh giá)
40 Đề thi 1212 lượt thi Địa lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 15:54, 17/04 - 23:54 - 31/12
Thi vào lớp 10
(3 đánh giá)
301 Đề thi 977 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:21, 15/12 - 20:20 - 18/07
Thi đại học
(3 đánh giá)
462 Đề thi 927 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 09:21, 15/12 - 20:20 - 18/07
Thi THPT Quốc Gia 2015
(1 đánh giá)
192 Đề thi 536 lượt thi Khác, Công Nghệ, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 17:20, 14/12 - 20:20 - 18/07
Thi THPT Quốc Gia 2016
(1 đánh giá)
54 Đề thi 199 lượt thi Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý
Trạng thái: Đang diễn ra
Giáo viên: ViettelStudy
Đơn vị: ViettelStudy
Thời gian: 14:56, 18/12 - 20:20 - 18/07
Khóa học tiêu biểu